Pressmeddelande

Anbudsupphandling för vårt projekt

Skriven i 12 juli, 2013 | Av : | Kategori : Pressmeddelande | 0 Kommentarer

Här kommer samtliga dokument som vi skickar ut till den som önskar att lämna in anbud.

 

Anbudslämnande

Intresse för denna offertförfrågan anmäls via e-post: ordf@skanelafiber.se. Eventuella frågor angående denna offertförfrågan ställs och besvaras enbart via e-post. Samtliga inkomna frågeställningar och svar skickas till alla som via e-post anmält sitt intresse för upphandlingen.

Frågor inkomna till ovanstående e-postadress senare än 2013-08-15 kommer inte att besvaras.

Skriftligt anbud i ett original jämte en kopia, skall vara Skånelafiberförening (ek) co/Inge Carlsson Kimstalund 371, 195 96 ROSERSBERG tillhanda, i ett slutet kuvert, märkt ”Schaktning/nedplöjning av slang för fiberoptisk kabel”, senast nedan angivna anbudsdag. Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren.

Inlämnat anbud skall redovisa och beskriva efterfrågade tjänster samt bör följa förfrågningsunderlagets struktur.

Sista anbudsdag

2013-08-23

 

Länk till Sigtuna kommuns hemsida:
klicka här

 

Lämna en kommentar