Felanmälan

Felanmälan

Om Ni får problem med fibernätet ska Ni alltid kontakta er Tjänsteoperatör. De ansvarar för er utrustning och felsöker, om de inte kan lösa felet skickar de ärendet vidare till kommunikatörsoperatören IP-Only. IP-Only har inte kundkontakten med oss. Stadsnätet i Sigtuna, som drivs av IP-Only hanterar inte Skånelafibers nät.

När tjänster slutar att fungera:

1. Felanmälan ska alltid ske till Tjänsteoperatören, glöm inte att få ett ärendenummer.
a. Länk till driftinformation och kundtjänst
2. Fortsätt att kontakta Tjänsteoperatören och hänvisa till ärendenumret
a. Om Ni trots flera påstötningar inte får hjälp skicka ett mail med ärendenumret och era adressuppgifter till support@skanelafiber.se
3. Styrelsen kommer att eskalera ärendet till våra kundansvarigkontakter

När fibern är avgrävd på egen tomt:

1. Felanmälan ska ske till support@skanelafiber.se
2. Bokning av supporttekniker från NSI sker endast av styrelsen