Felanmälan

Felanmälan

Om Ni får problem med fibernätet ska Ni alltid kontakta er Tjänsteoperatör tex ComHem eller Tele2. De ansvarar för er utrustning och felsöker, om de inte kan lösa felet skickar de ärendet vidare till kommunikationsoperatören IP-Only. Ip-Only driftar ljuset i vår fiber och sköter servicen genom teknisk övervakning och felsökning med tekniker.

Stadsnätet i Sigtuna, som drivs av IP-Only hanterar inte Skånelafibers nät.

När tjänster slutar att fungera:

1. Felanmälan ska alltid ske till Tjänsteoperatören, glöm inte att få ett ärendenummer.
a. Driftinformation

2. Om Ni inte får igång fiber fortsätt att kontakta Tjänsteoperatören och hänvisa till samma ärendenummer. Ärendenumret används om vi behöver eskalera ärendet för att få hjälp.
a. Om Ni trots flera påstötningar inte får hjälp skicka ett mail med ärendenumret och era adressuppgifter till support@skanelafiber.se
3. Styrelsen kommer att eskalera ärendet till vår kundansvarig kontakt

När fibern är avgrävd på egen tomt:

1. Felanmälan ska ske till support@skanelafiber.se
2. Bokning av supporttekniker från NSI sker endast av styrelsen