Information

Vår förening – medlemsavgift och insats

Skånelafiber är en Ekonomiskförening som har ca medlemmar 100 medlemmar. Redan här råder lite tveksamheter men se §4 i våra stadgar där det står: Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhets-område och deltar i föreningen med ett insatsbelopp av maximalt 30 000 kronor.

Medlemsavgiften fastställs av årsmöte och är 350 kr för 2018. Medlemsavgiften används till att bekosta föreningens administration.

Många har även frågor om man inte får något mer för insatsen på ca 20 000 kr. Nej, den egeninsatsen var för att bygga vårt fibernät. Vi fick en bra påbackning på insatsen genom bidraget vi erhöll på ca 4 500 000 kr från EU.