Argument till Fiberanslutning

Argument för medlemskap

 • Främja nyinflyttning, ge möjlighet att bo kvar.
 •  Behålla/öka företagande.
 •  Skapar möjligheter för lokalt näringsliv att arbeta professionellt med sina kunder.
 •  Distansarbete förutsätter oftast bra bredband för att t ex. kunna arbeta hemma vissa dagar i veckan.
 •  Delta i utbildningar på distans.
 •  Minskar behovet av resande. Möten kan ske över nätet med både ljud och bild.
 •  Bättre möjlighet att ta del av de tjänster på internet som kräver högre kapacitet t ex YouTube, skicka fotografier till framkallning.
 •  Kommunicera med anhöriga och vänner via t ex Skype.
 •  Spara pengar på billigare telefoni, TV och bredband.
 •  Bättre TV-mottagning, möjlighet till HD-TV, SVTplay, hyra filmer etc…
 •  Allt fler ärenden kommer att skötas via Internet i framtiden: Bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.
 •  Fastigheter med fiberanslutning får ett högre värde samt blir lättare att sälja.
 •  Besökare och turister önskar/kräver bredband när de har semester.
 •  Ej väderberoende, okänsligt för t ex för fukt och åska. Driftsäkert.
 •  TeliaSonera kan komma att successivt lägga ner kopparanslutna telestationer.
 •  Vad är alternativet till bredband via optisk fiber?

ADSL

 • Otillräcklig kapacitet i en snar framtid. Max 1-2 km kabel av bra kvalitet krävs för hastigheter över 10 Mb/s.
 • Beroende av kopparnät, som är ålderstiget.
 • Känsligt för väderpåverkan. Sårbart för fallande träd, fukt, snö och åsknedslag.

Trådlöst bredband

 • Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt med dagens teknik.
 • Känsligt för väderpåverkan.
 • Kapaciteten delas på antalet anslutningar.
 • Mottagningsförhållanden varierar.

Framtidens teknik (LTE/4G)

 • Kostsamt att bygga ut på landsbygden.
 • De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer inte att få tillgång till 4G.
 • Kapaciteten delas på antalet anslutningar.