Bredbands Abonnemang, vad finns?

Detta är vad Telia erbjuder inom bredbandsabonnemang

Nu ska vi titta närmare på Telias utbud av bredband för att få en inblick hur utvecklingen ser ut inom bredband och uppkopplingshastigheter.

För 5 år sedan fans 0.25Mbit 0.5Mbit 2Mbit 4Mbit 8 Mbit 24Mbit.
8Mbit var standard en längre tid och sedan 24Mbit.

Surfar man in på Telia och väljer Bredband så kommer följande bild fram:

Dessa priser gäller inte Fiberföreningar! Vi kan få Telefoni, TV Lagom, 100Mbit för 299kr

Idag 2012 är ofta 30Mbit standard när man använder ADSL dvs. kopparnätet, och med Fiber är 100Mbit standard.
Men inom några år så kommer standarden för hastigheterna öka ytterliggare.
– Dock kan ingen på landsbygden få dessa hastigheter p.g.a. att man bor för långt ifrån närmaste telestation.
”Jag som Ordförande som bor långt ner på Kleva kan endast få 8Mbit men får ut ca 6Mbit. Samt att jag betalar mer än vad jag kommer göra sen när jag får Fiberanslutningen.”

För att få 30Mbit ADSL Bredband krävs:

Bor du inom ett avstånd av 1500 meter till en uppgraderad telestation kan du ta del av Telia Bredband 30 via VDSL2, den teknik som möjliggör våra högsta hastigheter. Bor du mellan 1500 och 2500 meter från telestationen levereras Telia Bredband 30 via ADSL.

För att få 60Mbit ADSL Bredband Krävs:

Du har möjlighet att teckna Telia Bredband 60 om du bor upp till 750 m från en uppgraderad telestation.

För att få 100Mbit, 1000Mbit osv. Krävs:

En Fiberanslutning, oberoende av avstånd!