Sandströms El

Rätt Sandströms färgl centr

Vi vill självklart vara behjälpliga med det vi kan bistå med.

Följande moment tror jag vi kan utföra:

•       Montage av fiberdosa på utsida vägg.

•       Montage av utomhusslang i fiberdosa.

•       Fastsättning av fiberslang på vägg, eventuellt med ett kabelskydd av metall.

•       Håltagning genom yttervägg och eventuell ytterligare vägg.

•       Förlägga 12mm VP-rör / slang genom vägg.

•       Indragning av medföljande fiberledning till önskad plats.

Detta arbete kan variera väldigt mycket från fastighet till fastighet.

En normal installation tror jag tar 2-timmar, men det mest ärliga är att vi debiterar den verkliga tiden som åtgår.

Arbetet är rotbidragsberättigande så halva arbetet betalar staten!

Vi debiterar 500:- / timme exkl moms.

Vi kan i detta fall bjuda på servicebilen ( 320:- / besök ) då vi förutsätter att vi kan planera in flera installationer i följd.

Materialkostnaden är nog väldigt låg, i de flesta fall under 100:-.

De som eventuellt vill nyttja våra tjänster måste uppge fullständigt namn, adress, fastighetsbetäckning och personnummer på juridisk ägare av fastigheten för att vi skall kunna söka rotbidrag.

Magnus Sandström

Sandströms Elfirma

Norrsunda Skoby 106

195 95  Rosersberg

Tel. 08 – 590 35 500

magnus@sandstroms-elfirma.se