Vad är en Fiberförening?

En Fiberförening = Fastighetsägarnas egna nät!

En fiberförening skapas av fastigheter, hushåll, företag i syfte att framtidssäkra en fast uppkoppling till fastigheterna med modern kommunikation i ljusets hastighet.

Det är föreningen dvs. fastighetsägarna som tillsammans äger fiberföreningens nät och därmed kan hålla nere kostnaderna genom att förhandla med operatörerna om vilka som skall få leverera tjänster i nätet och till vilken kostnad. Är det någon ytterligare fastighet som skall ansluta sig till nätet så hamnar nätanslutningsavgiften som nya fastigheten betalar i föreningens kassa och inte till någon operatör exemelvis Telia.