Medlemskap

Bli medlem och visa ditt intresse för få fiberbredband till oss på landsbygden!

Nu är föreningen bildad, så det är bara att anmäla er!
Men gör det nu, alla anmälda ligger till underlag på hur vi skall dra nätet och om tillräckligt stort intresse finns
Nu är det upp till var och en att anmäla sig på länken nedan

Medlemskap
Medlemskap i Skånelafiber Ek förening innebär att man stöder föreningens arbete, med att skapa goda förutsättningar till ett lokalt fibernät i Skånelasocken med omnejd.
Att bli medlem betyder inte att du förbinder dig till något annat, utan bara att DU visar intresse genom att vara medlem för 100 kronor per år.
För att påverka måste du vara/bli medlem i Skånelafiber. Som sagt det enda som du förbinder dig för är att vara medlem, inga andra åtaganden.

Krav på medlemmar
Att erbjuda stöd/hjälp för att vi skall få ner kostnaderna vid projekteringen och vid den framtida fiberinstallationen.
I framtiden ska medlemmarna även stödja verksamheten genom att delta och nyttja föreningens tjänster.

Anmäl ditt medlemskap Klicka till höger på länken/texten: Anmäl Medlemskap
Gör en anmälan:
Det är bara att fylla i formulären, det blir underlag till vår medlemsmatrikel
SKRIV IN FASTIGHETSBETECKNING I RUTAN FÖR ÖVRIGA UPPLYSNINGAR.
När du har gjort klart din anmälan kommer en bekräftelse till din mail (det kan ta en stund).

Betalning av medlemsavgiften
Så fort vi har skapat ett bankgirokonto kommer vi att skicka ut information om BG-nummer via mail.

Att senare skriva en ansökan för anslutningsavtal är en helt annan sak, men man måste vara medlem i föreningen för att kunna göra det framöver.