Fiberanslutning utan Abonnemang

Vill du ha en Anslutning men inte behov av Abonnemang?

Ja man kan välja att Ansluta sin fastighet till Fiber utan att ha aktiva abonnemang.

Kanske har Du inte nytta av tjänsterna idag p.g.a. du har en sommarstuga eller inte har behovet då kan du givetvis välja att Ansluta fastigheten till en Fiberanslutning men avstå tjänster/abonnemang när det ska beställas.

Beställning av Abonnemang och tjänster görs på separat Tjänsteavtal blankett.