Till anmälan

Anmälan för Gruppavtal ComHem är stängd efter 4 okt

Detta avser inför inkopplingen slutet på 2014

Anmälan till gruppavtal ComHem framåt i tiden
Anmälan till gruppavtal ComHem alla kan efter att nätet är igång återkomma till anmälan via länken nedan.
Det berodde på att vi var tvungna att lämna in en adresslista till ComHem på vilka som önskade gruppavtalet senast den 31 okt + några justeringar tom 4 okt.

Anmälan till Öppen fiber är alltid öppen
Alla Ni som önskar koppla in er både nu vid driftstarten eller efteråt

Boka aktiviteter och artiklar